Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συνάντηση,

είτε σε pdf:

Μικροσκοπία.pdf

είτε σε επεξεργάσιμη μορφή (odp – το ΕΚΦΕ Κορινθίας χρησιμοποιεί και στηρίζει λογισμικό ανοιχτού κώδικα):

Μικροσκοπία.odp