Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι μαθητικές ομάδες στην Α’ φάση του διαγωνισμού EUSO 2020 (τοπικός διαγωνισμός) ήταν τα ακόλουθα:

EUSO 2020-Κόρινθος-Βιολογία

EUSO 2020-Κόρινθος-Φυσική

EUSO 2020-Κόρινθος-Χημεία