Ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Κορινθίας Κωνσταντίνος Βενέτης και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 Κωνσταντίνος Γρίβας προσκαλούν σε επιμορφωτικές συναντήσεις τους εκπαιδευτικούς ΠΕ04 που διδάσκουν Βιολογία.

Η επιμόρφωση αφορά στη διδασκαλία της Βιολογίας με χρήση μικροσκοπίου και θα πραγματοποιηθεί τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων περιοχών Α’ και Γ’:

11-12-2019

 • Περιγραφή-ανάλυση των μερών του μικροσκοπίου και του ρόλου τους.
 • Οδηγίες συντήρησης-αποκατάστασης-επισκευής των μικροσκοπίων.

15-1-2020

 • Πρόταση εισαγωγής των μαθητών στη μικροσκόπηση.
 • Συζήτηση πάνω στα πιο συνηθισμένα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη
  διδασκαλία της Βιολογίας.

 

Για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων περιοχών Β’ και Δ’:

4-3-2020

 • Περιγραφή-ανάλυση των μερών του μικροσκοπίου και του ρόλου τους.
 • Οδηγίες συντήρησης-αποκατάστασης-επισκευής των μικροσκοπίων.

11-3-2020

 • Πρόταση εισαγωγής των μαθητών στη μικροσκόπηση.
 • Συζήτηση πάνω στα πιο συνηθισμένα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη
  διδασκαλία της Βιολογίας.