Παρατίθενται οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί, σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών, για το σχολικό έτος 2019-2020:

Γ Λυκείου

Εξεταστέα ύλη

  • Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2020 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου (Υπουργική απόφαση 106428/Δ2/2-7-2019 – ΦΕΚ 2875/Β/5-7-2019).
  • Τροποποίηση της 106428/Δ2/2-7-2019 υπουργικής απόφασης (Β’ 2875) ως προς τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Χημεία, Βιολογία και Οικονομία (ΦΕΚ 3226/Β/22-8-2019).

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών:

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας στη Β ́ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ 2018/Β/3-6-2019).